Pols logo

Derde Doppstadt voor Groenrecycling Wolfshagen in Hasselt

Onlangs hebben wij de derde Doppstadt mogen afleveren bij Wolfshagen en wat zijn wij dankbaar voor het vertrouwen in Pols en Doppstadt.
Groenrecycling Wolfshagen is een traditioneel familiebedrijf dat zich voornamelijk bezighoudt met het recyclen van groen afkomstig uit gemeentes, waterschappen, bedrijven en particulieren en verwerkt dit vervolgens tot gecertificeerde keurcompost.
Het inmiddels derde generatie familiebedrijf is gestart als vleesbedrijf Blonde d’Aquitane en een loonwerkersbedrijf op boederij De Wolfshagen in Hasselt. Midden jaren 90 werd er gestart met kleine compostering. Dit bleek een groot succes en de beschikbare ruimte werd al snel te klein. In het jaar 2000 is door Henk van der Weerd en zijn zoon Henri van der Weerd besloten om naast de boerderij een nieuw composteringsbedrijf te starten.Door de aanhoudende groei en het verdere uitbreiden van de onderneming bleek in 2010 ook deze ruimte te klein en werd noodzakelijkerwijs de oppervlakte van de compostering nog verder vergroot.
De gehele compostering wordt met een vloeistofdichte asfaltverharding uitgevoerd. Groenafval wordt verkleind en het hele composteerproces geschiedt op rillen. Hierdoor wordt het proces verkort naar 2,5 maand in plaats van 5 maanden en wordt de kwaliteit van de compost aanzienlijk beter. De drie Doppstadt SM 620 trommelzeven zeven deze kwaliteitscompost vervolgens in diverse fracties af.
Wij wensen de familie van Weerd veel succes met de machines en hun prachtige bedrijf!
Wilt u meer informatie over de Doppstadt SM 620? Kijk dan hier of neem contact op met Pols via telefoon: 0181-458845 of via e-mail: info@pols.nl
Pols
Uw Machine, Onze Zorg