Pols beleid corona virus

Pols houdt rekening met haar klanten en personeel en volgt de richtlijnen van het RIVM op. Wij blijven geopend maar geven u graag uitleg over ons coronabeleid. Zoals u van ons gewend bent blijven onze klanten centraal staan en zullen we alles doen om u zo goed mogelijk te helpen/ondersteunen. Echter kunnen we niet helemaal uitsluiten dat u er niets van zult merken.

Buitendienstmonteurs en vertegenwoordigers

Onze buitendienstmonteurs zullen tot nader orde niet meer op locatie repareren. We zullen onze klanten maximaal op afstand ondersteunen om reparaties zelf uit te voeren. Enkel in uitzonderlijke situaties zullen wij een buitendienstmonteur sturen. In dat geval zullen we aanvullende maatregelen treffen welke wij op voorhand met u zullen delen/afstemmen. Wel is het mogelijk dat u uw machine, uiteraard in overleg, in Zuidland brengt voor reparatie. Ook hiervoor gelden aangescherpte maatregelen, echter zijn die goed te realiseren.

Onze vertegenwoordigers zullen geen bezoeken meer afleggen aan klanten en eindgebruikers. Elke wijze van samenwerking/communicatie zullen we voeren per mail en telefoon zolang dit noodzakelijk is. Ook ontvangen ook geen bezoek meer op de zaak en worden vergaderingen of bijeenkomsten af gezegd.

Kantoorpersoneel werkt waar mogelijk thuis

Om de fysieke aanwezigheid/contacten zoveel mogelijk terug te brengen werkt ons kantoorpersoneel zo veel mogelijk vanuit huis. Hier zijn gelukkig voldoende mogelijkheden voor en waar nodig hebben we voor de nodige techniek gezorgd. In principe is iedereen dus zowel telefonisch als per mail goed bereikbaar.

Reparaties en onderdelen leveringen

Op onze werkplaatsreceptie en ons onderdelen magazijn hanteren we een minimale bezetting. Hierdoor zullen de cruciale processen doorlopen. Onze reguliere openingstijden gelden onverminderd d.w.z. dat we voor onze klanten ten minste bereikbaar zijn tussen 8.00 uur en 16.30 uur. Heeft u een storing of wilt u een afspraak maken, neem dan contact op via ons centrale werkplaatsnummer 0181-458 850 of stuur een e-mail naar werkplaats@pols.nl

Pols verwacht op de korte termijn geen leveringsproblemen vanwege corona. Op langere termijn zouden zich leverproblemen kunnen voordoen door leveringsproblemen bij toeleveranciers van onze fabrikanten. Indien hier sprake van is, zullen wij u hierover nader informeren. Wilt u onderdelen bestellen, neem dan contact op via ons centrale magazijnnummer 0181-458 855 of stuur een e-mail naar parts@pols.nl

Tot slot

Het zijn rare tijden en zoals ook de minister-president aangaf zal het traject waarin we zitten nog vele maanden duren. De situatie vraagt van zowel klanten, personeel, leveranciers als van andere betrokkenen dat we flexibel, daadkrachtig maar vooral ook begripvol handelen. We wensen iedereen een zo soepel mogelijke doorgang van zaken, maar boven alles een goede gezondheid toe.

Service & Contact

Heeft u een vraag over een bepaald product op onze website of wilt u contact opnemen met een andere vraag of om een afspraak in te plannen? We vragen u om contact op te nemen via onderstaande opties.