Pols logo

Twee Empas MCB-twin heetwater onkruidbeheersunits voor Van Hennik uit Zuidland

Van Hennik heeft eerder al een MCB-twin unit aangeschaft en was zo tevreden over de werking ervan dat zij heeft besloten om de capaciteit te vergroten door middel van twee extra units. Van Hennik zet de machines met Empas units in om onkruid te beheersen in het stedelijk gebied in diverse gemeenten.

De Empas MCB-twin is een heetwaterunit, speciaal ontwikkeld door de vraag vanuit de markt om met twee personen tegelijk te kunnen werken. De innovatieve brandertechniek levert een aanzienlijke brandstofbesparing én emissieverlaging op.

Van Hennik is van oudsher (1917) ontstaan uit gemengd bedrijf dat begon met het houden van melkvee, het bewerken van eigen bouwland, bouwland van dorpelingen en land van kleine boeren. Toen na tientallen jaren de vierde generatie Peter van Hennik in het bedrijf toetrad werd om diverse redenen de melkveehouderij afgestoten en werd er besloten meer toe te leggen op het verhuur van materieel. Deze werkzaamheden werden uitgebreid met het reinigen en onderhouden van openbare ruimten waarbij onkruidbeheer een groot onderdeel werd en nog steeds is. Inmiddels zijn wij gespecialiseerd in het uitvoeren van onderhouds- en reinigingswerkzaamheden van openbare ruimten.

Bedankt Peter van Hennik voor het vertrouwen in Pols!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Pols via info@pols.nl of via 0181-458845

Pols
Uw Machine, Onze Zorg